Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten
Diaconaal Vakantiewerk
 

WELKOM OP ONZE SLOA- WEBSITE


De Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activieiten (SLOA) is een lutherse stichting die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van lutherse diaconieën, lutherse stichtingen en lutherse fondsen, aangevuld met enkele leden van de voormalige Lutherse Diakonale Raad.

  Vakantieweken voor lutheranen


 

Wat doet de SLOA

Lutherse gemeenteleden die wegens beperkingen geen gebruik kunnen maken van het aanbod van commerciële vakantieaanbieders, kunnen van een vakantieweek genieten in één van de aangepaste vakantiehotels van de Potestantse Stichting Diaconale Vakanties (PSDV), of de al dan niet aangepaste vakantievilla's van de Stichting Luthers Accommodatie Beheer (SLAB). 
Ook op andere gespecialiseerde vakantieaan-
bieders (Luthers of commercieel) wordt soms
in speciale gevallen een beroep gedaan.

De SLOA ontleent haar bestaansrecht aan de visie dat niet-financieel draagkrachtige ouderen of bewegingsbeperkte gemeenteleden óók recht hebben op vakantie, maar daarvoor wegens de hoge kosten van levensonderhoud niet voldoende geld kunnen reserveren.
  wor
De SLOA kan lutherse diaconieën en lutherse gemeenten (inclusief verenigingen of groeperingen) helpen met een subsidie voor kleinschalige, diaconaal verwante dag- ontspanningsactiviteiten. De SLOA kan - met behoud van volledige zelfstandigheid - het gemeentediaconaat met haar mogelijkheden terzijde staan.

Laatst bijgewerkt  10 januari  2017

                                                                                                    op 6 december 2016 aan alle luherse Diaconieën een enveloppe gezonden

                                                                                                                           met de benodigde documentatie en de aanmeldingsformulieren voor de vakantieweken

                                                                                                                           in 2017.  Aanmelding gasten vóór 1 maart 2017.

Actueel                                                                                                                                                                                                              

DANK

De SLOA ontving in het afgelopen jaar diverse giften van diaconieën, kerkenraden en ook de voor ons gehouden kerkcollectes.
Soms stond er op de bijschrijving slechts: Diaconie Evang.-Lutherse Gemeente, maar voor de naam van de gemeente was dan geen ruimte meer.               Wij weten dus ook niet wie de gever was en konden hen dan ook geen bedankje sturen.

Op deze plaats dus een welgemeende dankbetuiging aan deze lutherse gemeenten.

Vakanties 2017

De SLOA heeft voor senioren diverse accommodaties in vakantie-zorghotels te Lunteren, Ermelo, Mechelen, Wezep, Doorn, Lemele en een vaartocht met de Pr. Willem-Alexander.
Voor gezinnen bungalows in Diessen, Dirkshorn, Epe en Kijkduin.
Ook voor alleengaanden diverse vakantiemogelijkheden.
           


Home   |  Voor wie?   |  De financiën   |  Vakantiemogelijkheden   |  Bijzondere vakanties   |  Aanmelden   |  Het Bestuur   |  Dagontspanning   |  Regelingen   |  Contact en Links   |  Algemene Pagina